HISTORISK KRONOLOGI

Välkommen / Welcome

 

Kontakta oss: saf_sverige@yahoo.se

_____________________________________________________________________________________

Vårt uppdrag

Svensk- Atjehnesiska Föreningen (SAF) , bildades i december 1999 , är en ideell och politiskt eller religiöst obunden organisation . Huvudsyftet med organisationen är att informera det svenska folket och andra folk som bor i Sverige om Acheh och dess nuvarande politiska situationen ; för att främja ökad kunskap och förståelse för sociala, kulturella och politiska förhållanden i Acheh .

Ett annat syfte med SAF är att utveckla samexistensen mellan Achehnese samhället och det svenska folket med ömsesidig tolerans . Och för att ge svenska födda - Achehnese med hemlandet kunskap och hjälpa dem att bevara sin egen identitet i detta mångkulturella samhälle med större förståelse för mångfalden i Sverige.

ATJÈH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORISK KRONOLOGI

 

1600 - 1700: Krig med Portugiserna i nuvarande Malaysia.

 

Mars 26, 1873: Holland förklarade ett officiellt krig mot den suveräna, självständiga staten Atjèh.

 

April 5, 1873: Holland invaderade Atjèh med 10 000 europeiska trupper under befälhavaren General Kohler.

 

April 23, 1873: De atjèhnesiska försvararna besegrade holländska styrkor vid slagfältet Bandar Atjèh, och General Kohler själv dödades.

 

Juli 20, 1873: USAs President Ulysses S Grant utfärdade en Kungörelse av Opartisk Neutralitet i kriget mellan Holland och Atjèh, och uppmana andra makter att göra likadant.

 

December 25, 1873: Holländarna satte igång den andra invasionen av Atjèh med 15 000 trupper, under befäl-havaren General Van Swieten. Kriget fortsatte ominskat tills 1941.

 

Mars, 1942: Holländarna kastades ut ur Atjèh sedan de hade demoraliserats efter den tyska ockupationen av Holland.

 

1942 - 1945: Det japanska interregnumet.

 

1945 - 1949: Holland återvände till sin Indonesien under allians beskydd för att återuppta sina koloniala verksamheter. Men inte en enda holländare hade någonsin satt sin fot i Atjèh.

 

December 27, 1949: Holland överlät officiellt sin icke-existerade suveränitet över Atjèh till sin Indonesien utan val eller folkförankring.

 

1950 - 1976 : De bruna javamän, som numera kallar sig själva för 'indoneser' övertog Hollands roll som neo-kolonialister.

 

Oktober 30, 1976: Atjèh Sumatras Frihetsrörelse bildades och förklarade Atjèh självständigt den 4 december 1976.

 

1976 - 1999: De indonesiska neo-kolonialisterna attackerar Atjèh, och ca. 20 000 har dödats eller varit försvunna sen dess.

 

1999: En solidaritetsrörelse, svensk-Atjèhnesiska Föreni-ngen grundades i Stockholm, Sweden.

 

 

IDAG

 

I dag ockuperar den indonesiska regimen Atjèh med ovannämnda olagliga avtalet som grund.

 

Idag plundrar den indonesiska neo-kolonialisten Atjèh på dess rika naturtillgångar: olja, 1,5 milj. fat/dag; naturgas, många triljoner kubikfot/dag (världens största producent eller 38% av världens produktion). Andra produkter från Atjèh: guld, platina, molybdinum, järn, tenn, gummi, kaffe, te och trä. Allt detta utan att folket i Atjèh kan ta del av sina naturtillgångar.

 

Idag pågår ett kolonialt krig i Atjèh, som sattes igång av den indonesiska militärregimen mot Atjèhs befolkning.

 

Idag håller den indonesiska militären Atjèh i ett järngrepp. Militärens grova övergrepp mot civil-befolkning är inte ovanliga: summariska avrätt- ningar,' försvinnanden', godtyckliga gripan-den, fängslanden och tortyr under förhören är bara några få ord som ofta hörs från Amnesty International, ASIA WATCH, TAPOL och även FN:s Kommission för Mänskliga Rättigheter i Genève.

 

Idag finns det ungefär 2000 politiska flyktingar från Atjèh i Malaysia, som flytt landet under de värsta åren 1989 - 1993.

 

Idag efter diktatorn Suharto sattes ned av student uppror, har situationen i Atjèh och även i andra delar av Indonesien inte förändrats. Tvärtom har förhållandet och våldet ökat kraf-tigt i hela Indonesien, där militären står bakom alla provokationer. Antalet civil dödandet sedan Suhartos avgång i maj förra året har varit tusentals: i Atjèh, Öst-Timor, Väst-Papua, Java Moluccas, och Celebes.

 

SVENSK-ATJEHNESISKA FÖRENINGEN Svensk-Atjèhnesiska Föreningen (SAF) som bilda-des 1991 är en partipolitiskt, kulturellt och religiöst obunden förening som har som mål-sättning att stödja befolkningen i Atjèh.

 

SAF arbetar med att sprida information om den politiska utvecklingen i Atjèh, att skapa opinion i Sverige och påverka den svenska regeringen att ändra sin politik mot den indonesiska diktaturen - särskilt när det gäller den svenska vapenexporten till Indonesien.

 

SAF har kontakt med systerorganisationer i Malaysia, där cirka 3000 Atjèhs flyktingar bor i landet.

 

 

MED ANDRA ORD

 

"Alla människor har rättigheten till självbes-tämmande rätt; med stöd av denna rätt fastslår de fritt sina politiska status och utför sin ekono-miska, sociala och kulturella utveckling." FNs Förklaring om Antagandet av Självstän-dighet till Koloniala Länder och Folk.

 

"Det finns bara ett land, den indonesiska republiken. Finns det någon som vill ändra på detta skulle vi krossa deras försök." F.d. Indonesiens Försvarsminister Benny Murdani har sagt till Asian Defence Journal den 13 september 1993. ADJ no. 10/1993.

 

"Våld är ingen tvekan en viktig del av den korta historien av Indonesien. Den indonesiska rege-ringen har systematiskt kränkt de grundläggande mänskliga rättigheterna för över 20 år och fortsatt att göra så ostraffat.

Asia Watch Rapports on Acheh, 1990.

 

"Tystnad döljer massförsvinnanden, obemärkta gravar och faderlösa barn i Indonesiens norra provins -Atjèh. Det är en tystnad som föds ur fruktan, undergivenhet och hemlighetsfulhet." The Independent On Sunday, February 9, 1992.

 

"Vi gjorde en granskning och fann att åtta av tio Atjèhner stödjer (frihets) rörelsen." Reuters avsändande till Atjèh, 25 juli 1990.

 

---------------------

 

Ett av världens äldsta Oberoende, suveräna länder i Sydost Asien (ca. 6 milj. invånare) var ett oberoende suveränt land i flera hundra år innan Holland förklarade krig mot landet den 26:e mars 1873

 

 

Folkets motstånd varade i 70 år (ett av de längsta koloniala krigen i historien, som den amerikanska Harpers Magazine kallade på den tiden). Hollän-darna besegrades och drog sig tillbaka för alltid i mars 1942.

 

Under kriget dödades nästan hälften av Atjèhs befolkning. Den 27:e december 1949, sju långa år efter Hollands tillbakadragande från Atjèh under-tecknade de ett avtal med den indonesiska regimen på ön Java, samtidigt låtsades Holland att överföra sin icke-existerade "suveränitet" över Atjèh till Indonesien utan folkförankring och i motsats till alla FNs stadgar för avko-lonisering. På detta olagliga sätt blev Atjèh en del av Indonesien.